Luddig fotolag som förslag

[upptäckte precis att jag glömt att posta detta inlägg, några veckor för sent]

Det som irriterar mig mest med förslaget till ny fotolag är att den framställs av riksdagen som något bättre än vad den egentligen är. Beatrice Ask påskiner att det handlar om att förbjuda smygfotografering i form av “hemliga”  kameror på toaletter och omklädningsrum. Men i slutändan kommer det att påverka både svensk undersökande journalistik samt “nöjesbild”. Med den nya fotolagen behöver fotografen ta ett eget beslut om den bild han eller hon kommer att ta kan anses som kränkande. Om fotografen inte anser att bilden är kränkande men en person som ser att du tar bilden tycker att det är kränkande, ska då denne göra ett envarsingripande och hålla fast fotografen och ringa polisen? Galna tanke.

Förslagets utformning gör att det finns stort utrymme till tolkning och det är alldeles för luddigt. Med dagens fotolag handlar det enbart om publiceringen, det är den som gör skada, inte fotograferandet. Dagens fotolag gör också att jag känner mig trygg när jag är ute och jobbar, jag vet vad jag får plåta, och jag kan argumentera för det.

Går igenom förslaget i korta drag.

Först kommer den självklara delen, som många inte har något emot.

Straffbestämmelsen föreslås omfatta den som, på ett sätt som är ägnat att kränka den enskildes personliga integritet, olovligen fotograferar eller annars med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller i ett annat liknande utrymme.

Men, därefter kommer;

Bestämmelsen föreslås vidare omfatta olovlig fotografering eller annan bildupptagning som, oavsett plats, sker på ett sätt som är påträngande, närgånget eller dolt och ägnat att allvarligt kränka den enskildes personliga integritet som privatperson. Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst ett år.

Naturligtvis ska myndigeheter undantas, de ska få sätta upp kameror var som helst.

Vidare föreslås att det inte ska dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Dessutom föreslås att straffbestämmelsen inte ska gälla fotografering eller annan bildupptagning som utgör ett led i en myndighets verksamhet. Allmänt åtal föreslås få väckas om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är motiverat från allmän synpunkt

Det skrevs en hel del om detta för några veckor sedan, men sedan dess har det varit tyst. Jag hoppas verkligen att någon jobbar i det dolda med det här. För annars kommer vi nog att hamna i finkan framöver.

Did you like this? Share it:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge

Additional comments powered by BackType